Årskursus i Anne Rosing Metoden
Februar 2022 til november 2022

Årskurset henvender sig til klassiske og rytmiske sangere, sangstuderende, sangpædagoger, korledere etc.​

Med udgangspunkt i Anne Rosing Metodens grundprincipper udvikles din individuelle stemmeprofil, det vi kalder kernestemmen. Det sker med udgangspunkt i en optræning af sangerkroppen, den afbalancering af kroppen, som giver sangstemmen optimale arbejdsbetingelser.

Sangerkrop og kernestemme giver dig et stort teknisk og musikalsk overskud til musikalsk fortolkning og scenisk nærvær.

Du vil under kurset blive undervist i:​

Sangerkroptræning (krop og åndedræt)

Sangteknisk træning (optræning af kernestemmen)  

Musikalsk udtryk, tekstfortolkning, performance etc. 

Udvidet repertoire kendskab 

Manuel behandling (basal strubemassage og afhjælpning af spændinger i bl.a. kæbe, tungerod og svælgsnørere)

Mindset omkring sangeridentitet


Læs udtalelser fra tidligere kursister her.

Opbygning

Årskurset består af 4 moduler á 5 dage med undervisning på hold fra kl. 9.00 - 18.00 (i alt 40 timer pr. modul) på følgende datoer:
 

1. modul: 23.-27. februar 2022

2. modul: 18.-22. maj 2022

3. modul: 10.-14. august 2022

4. modul: 16.-20. november 2022

Hver kursusdeltager får desuden:

- 16 timers individuel sangundervisning

- Fri adgang til den eksisterende undervisning i  sangerkroptræning og sangteknisk træning på Anne Rosing Instituttet

 
 

Max. deltagerantal: 12

Undervisere
 

Solosang:  Anne Rosing, Britt Hein, Erik Storm Lorentsen, Morten Middelboe Møllemand og Troels Nordal Mørkenborg

Sangerkroptræning: Morten Middelboe Møllemand og Katrine Krog Russo

Sangteknisk træning: Morten Middelboe Møllemand og Sarah Forchhammer

Mindset træning: Jasmin Emine Eleena Pehlivan

Drama- og performanceundervisning: Theresa Sølvsteen og Britt Hein

Pianist: Mads Demant Jespersen og Christoffer Christensen
 

Tidligere gæstelærere i musikdramatik, scenisk nærvær og performance-træning:

Tomas Ambt Kofod, Paprika Steen, Louise Fribo, Nicolaj Steen og Birgitte Raaberg.

Sted

Anne Rosing Instituttet, Njalsgade 21F, 7. sal, 2300 København S

 

Pris

Kursets pris er 54.000 kr. fordelt på 12 rater af 4.500 kr, der forfalder til betaling første bankdag i hver måned.
Beløbet betales via en bankoverførsel. Betalingsinformation findes her.

Ansøgning 

Ansøgning om optagelse stiles til Anne Rosing og mailes til info@annerosing.dk.  
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivationen for at søge kurset samt et kortfattet CV. 
Alle ansøgere vil blive inviteret til en samtal
e, hvor der synges to sange efter eget valg.
Noder til sangene skal vedlægges ansøgningen.


Sang og samtale aftales individuelt, og du bedes medbringe noder til pianisten.
 

Information

For spørgsmål vedrørende Årskurset er du velkommen til at kontakte os på info@annerosing.dk
eller tlf.: 25 94 95 99.

Overbygning

Efter Årskursus i Anne Rosing Metoden kan man søge følgende overbygninger:

 ​

- Sangpædagogisk uddannelse

- Uddannelse i stemmerehabilitering

 

Ret til ændringer forbeholdes.