Anne Rosing Metoden

 

Anne Rosing fortæller om sin metode indenfor sangundervisning:

“De første mange år af mine sangkarriere var min stemme på samme tid en trofast vejleder, men også en stor udfordring og frustration. Jeg sloges med en genstridig registerovergang, jeg blev hæs og fik smerter i halsen.

Mine sanglærere hjalp mig efter bedste evne, men det var først, da jeg på egen hånd begyndte at udforske struben og massere de muskler, der sidder omkring den, at jeg mærkede en klar forbedring. Det var en befrielse! En følelse af at kunne have kontrol med de problemer, stemmen kan give.

Jeg har gennem 30 år videreudviklet teknikker og øvelser, der tager udgangspunkt i fysiologien omkring stemmen og i den krop, der skal bære den. Det

har ført mig igennem et utraditionelt uddannelsesforløb,

Sangtime ved Anne Rosing

hvor jeg har kombineret mange fagområder. Men det har også givet mig en indsigt i sangstemmens mange kringelkroge, som jeg gør brug af i min undervisning i dag.

Jeg arbejder i undervisningen på Anne Rosing Instituttet med to begreber: 'Kernestemmen' og ’Sangerkroppen’.

'Kernestemmen' er den perfekt centrerede stemme, som de fleste af os fødes med. Den er det ideelle udgangspunkt for musikalsk frihed og teknisk overskud inden for alle genrer. Når kernestemmen er etableret, klinger sangerens personlige lyd tydeligt igennem, og stemmen får en mærkbar større ambitus og styrke. Mange sangere mister kontakten til kernestemmen under opvæksten. I stedet kompenserer sangeren ubevidst for at opnå en bestemt lyd, og det danner unødvendige spændinger og problemer omkring strube eller kæbe. Det kan opleves som højdeproblemer, slitage, hæshed, træthed i stemmen eller smerter omkring struben. Ved manuel behandling og massage samt sang- og kropstræning fjernes spændingerne løbende. Det giver sangeren kernestemmen og friheden tilbage.

 

’Sangerkroppen’ er noget andet end 'sangerens krop'. Det er en ganske bestemt afbalancering af kroppen,et 'kropsinstrument', som er fundamentet for optræningen af en centreret og afbalanceret sangstemme.Udover den egentlige musikalske optræning af sangstemmen underviser vi på instituttet derfor både i ’sangerkroptræning’ og manuel massage af kompensatoriske spændinger – i f.eks. kæbe, nakke, ydre strubemuskulatur, svælgsnørere - som kan begrænse sangstemmen.

Arbejdet med at afbalancere ’sangerkroppen’ er krævende, omfattende, men også meget givende, da det reducerer og afdramatiser de fleste former for funktionelle stemmeproblemer. Sangerkroppen er fuldstændig afgørende for, at sangeren kan udvikle sig selv og sin stemme optimalt. Manglende kontakt til ’sangerkroppen’ kan betyde belastninger og skader, som kan være svære at komme af med igen. Jeg mener, det er vigtigt at understøtte mennesket bag sangeren. Sideløbende med optræningen af kernestemmen og sangerkroppen har jeg derfor tilknyttet en erfaren psykoterapeut, som er specialist i at arbejde med udøvende kunstnere.

 

Inspirationen kommer fra et gammelt græsk uddannelsesideal kaldet PAIDEIA; I følge dette skal man som en del af sin dannelse som menneske udfordres fysisk og fagligt, men også åndeligt.

Anne Rosing Metoden udvikler sangeren som musiker, men også som menneske”.

Anne Rosing Instituttet

Njalsgade 21F, 7. sal

 2300 København S

 

Office Manager

Tlf.: 25 94 95 99

info@annerosing.dk