Solosang

Solosang foregår sammen med en af instituttets sangpædagoger, der er uddannet og certificeret inden for Anne Rosing metoden. Ved undervisningen identificeres fysiske/kropslige udfordringer, der hindrer dig i at synge frit. Sangpædagogen lægger sammen med dig en plan for, hvordan du selvstændigt og uden for undervisningen kan træne og øve, så du finder din kernestemme.
 

Solosang er optimalt en længerevarende proces, hvor sangpædagogen følger dig tæt i din sangudvikling.
Solosang kan med fordel understøttes af sangerkroptræning.

Hvordan fungerer din sangstemme?

Vi hjælper dig med at finde frem til din sangstemmes styrke og svagheder. Hvis du oplever højdeproblemer, et knæk eller en hørbar overgang mellem det høje og det dybe leje, kan der være behov for en sangteknisk justering. Men lige så tit er det et utæt stemmelæbelukke, som du kompenserer for at opnå en musikalsk tilfredsstillende lyd,. Det skaber nogle spændinger omkring struben, forhindrer produktionen af høje toner og skaber manglende egalitet i stemmen, så der kommer knæk eller overgange.

Vi kan tilbyde dig hjælp til at optræne de optimale arbejdsbetingelser for din sangstemme.
 

Manuel behandling: Et effektivt middel til at afskaffe nye og gamle kompensatoriske spændingsmønstre er manuel behandling. Vi tilbyder behandlinger i form af bl.a. strubemassage og stræk af spændt muskulatur, som forhindrer din strube i at arbejde frit. Vi lærer dig også, hvordan du selv kan fjerne spændingerne. Samtidigt er vi hele tiden opdateret på effektive ”hjælp til selvhjælp”- gadgets, som kan afhjælpe problemet.

Optræning af sangerkropbalancen: Gennem målrettet træning
optrænes sangerkropbalancen, der er en ganske bestemt
afbalancering af din krop, som giver din åndedrætsstøtte og de små muskler i struben frihed. Denne balance ses som et gennemgående træk hos elitære professionelle sangere, som har stor musikalsk frihed, og som har en lang karriere.

Optræning af et stærkt stemmelæbelukke, primærlukket: Som navnet indikerer, er stemmelæbelukket af fundamental betydning. Se det som din stemmes ”hardware”. Opbygning af et stærkt stemmelæbelukke er et af vores specialer, og du vil opleve, at mange funktionsproblematikker opløses ganske af sig selv. Du kan bygge din egen sangteknik oven på, eller du kan udvikle din sangstemme ved hjælp af Anne Rosing Metoden.

Solosang kan købes via vores tre forskellige sangpakker eller som individuel undervisning.


PRISER
Soloundervisning af en certificeret Anne Rosing sangpædagog koster kr. 900,- for en lektion på 55 minutter.


Du kan opnå rabat ved at købe en sangpakker, som indeholder soloundervisning og fri adgang til vores eksisterende holdundervisning. Læs mere under priser.

Kernestemmen

Ansatstræningen