top of page

Om Anne Rosing Metoden

En hel central tankegang, som ligger under Anne Rosing Metoden, er, at du som voksen - via målrettet sangteknisk arbejde - har mulighed for at genskabe noget, som du har kunnet en gang. Det er en ReVoicing-proces: Vi fødes som suveræne ”sangere” med en stemme, som har et stort omfang, er slidstærk og overtonerig. Her spiller krop, åndedræt og stemme sammen i et suverænt samspil. Det er dette samspil, som i det helt grundlæggende stemmearbejde skal genetableres, så grundinstrumentet er stærkt.

Metoden bygger på 3 grundpiller, som optræner dit grundinstrument:
 

  1. Optræning af sangerkropbalancen

  2. Optræning af en stærk og dynamisk åndedrætsstøtte

  3. Optræning af et stærkt primærlukke


Dertil kommer manuel behandling, som afskaffer gamle uhensigtsmæssige spændingsmønstre, som forhindrer eller begrænser dig i at udtrykke

din musikalitet.


Det er funktionel stemmetræning, som i udgangspunktet er fri af æstetiske normer: Det der er dit helt særlige ”voice print” skal fremkaldes.

Enhver sanger har en indbygget klanglig originalitet qua fysiognomien, de klangrum, som du og ingen andre har. Når primærlukket fungerer, forplanter lyden sig frit, og det bliver tydeligt, hvem du er.

Oven på dette kommer så den helt specifikke sangtekniske træning, optræningen af kernestemmen. Kernestemmen er karakteriseret ved et stort omfang, stor gennemslagskraft og klanglig brillians.

I opbygningen af kernestemmen indgår to centrale sangtekniske principper: ”Inalare la voce” (at ”inhalere stemmen”) og ”vomitare” (”at kaste op”). Disse to bygger på en suveræn kontrol af diaphragma, mellemgulvet.

 ”Inalare la voce”-teknikken kan spores mange århundreder tilbage og var et helt centralt begreb i den fornemme klassiske Bel Canto-skole. I praksis ses ”inalare la voce” også hos mange af de suveræne rytmiske sangere, som har stor musikalsk frihed, et stort udtryksregister og en lang karriere. I sin essens handler inalare la voce-teknikken i Anne Rosing Metoden om, at diaphragma i ansatsøjeblikket bevarer sin spænding. Det forudsætter, at sangeren har optrænet en helt bevidst kontrol af musklen.

”Vomitare”-teknikken er en ganske bestemt ansatsteknik, en vakuum-ansats, som i kombination med ”inalare-teknikken” opbygger kernestemmen. Denne ansatstype igangsættes og styres af diaphragma.

Det er ikke tilfældigt, at diaphragma kaldes for sangermusklen. På det musikalske plan er kontrollen af diaphragma en vigtig forudsætning for et nuanceret musikalske udtryk. Diaphragma bor i brystkassen og et af sangerkropbalancens karakteristika er den åbne, næste cirkulære brystkasse.

Er brystkassen sammenfalden eller opspændt låses diaphragmas frie bevægelse, hvilket begrænser det musikalske udtryk.

Når det gælder sangøvelser er Anne Rosing Metoden minimalistisk, forstået på den måde, at du vil få forholdsvis få øvelser, som udvikler din dybde, dit mellemleje og din højde.

I ReVoicing-processen vil du undertiden støde på gamle følelsesmæssige modstande eller gammelt konfliktstof, som har haft en indflydelse på din sangstemme, og som på trods af at konfliktstoffet kan ligge mange år tilbage, begrænser sangstemmen i nutiden.

 

Anne Rosing Metoden påvirker dig, mennesket bag kunstneren. Man kan sige, at metoden har en terapeutisk effekt. Sangerkroppen er den maksimalt åbne og centrerede krop, det man i moderne amerikansk kropsterapi kalder for en ”power pose”. Når du står i denne balance, føler du dig ”powerful”, og der åbnes for et bredt følelsesregister, som leverer brændstof til din sang. Det betyder, at der parallelt med udviklingen af din sangstemme, også sker en udvikling af dig som menneske.

Krops-demo: Sangerkroppen er en krops-skabelon, som er den ideelle afbalancering af kroppen, og som giver sangstemmen og åndedrættet optimale arbejdsbetingelser.

bottom of page