top of page

I Anne Rosing Instituttet er formålet med rehabilitering at genskabe kernestemmen, dvs. den frie stemmefunktion, som vi er født med. Rehabilitering er påkrævet, når sangstemmen (eller talestemmen) har alvorligere, funktionelle belastninger. Måske har du igennem længere tid oplevet en generende hæshed, at din højde eller dybde er væk, eller at du har smerter omkring struben.

Forud for et rehabiliteringsforløb skal du have været til en halslægeundersøgelse, så vi ved, hvilket instrument, vi har at gøre med. Anne Rosing Instituttet samarbejder med landets bedste speciallæger inden for det foniatriske område.

Vi skræddersyr et rehabiliteringsprogram ud fra en auditiv, visuel og manuel vurdering, dvs. vi lytter til din tale- og sangstemme, vi ser på din kropsholdning, hovedstilling m.m., og vi mærker på din strube.

Ved hjælp af manuel behandling (strubemassage og massage af spændt nakke- og kæbemuskulatur) identificerer og behandler vi spændingstilstande omkring struben og lærer dig enkle greb, som du selv skal arbejde med under rehabiliteringsforløbet. Instituttet er altid på forkant med de nyeste hjælpemidler, som vi har testet, og som vi anbefaler til professionelle stemmebrugere (vi har ingen økonomiske interesser eller forpligtelser), hjælpemidler du selv kan anvende,

og som understøtter rehabiliteringsprocessen, f.eks. en lille vibrator, et lydmassageapparat eller diverse træningsudstyr.

Det som for alvor aflaster din stemme, er opbygningen af et sikkert fundament, det vi kalder for sangerens ABC:

Optræning af sangerkroppen, optræning af åndedrætsstøtten og optræning af kernestemmen. Til det formål får du et helt specifikt træningsprogram.

Et voksende problem for mange sangere er stress. Stress påvirker åndedrættet og dermed stemmen og manifesterer sig ofte som forstyrrende spændingsmønstre omkring struben. Instituttet har specialiseret sig i tiltag, som afhjælper stresstilstande.
Vi har bl.a. forskellige former for afspændende lydbehandling.

Hvis du ønsker en udredning eller et rehabiliteringsforløb, kan du ringe til Anne Rosing på telefon 40 96 90 04.
Ved andre henvendelser bedes du ringe til instituttet på telefon 25 94 95 99.

Priser

Udredning: 1.750 kr. (90 min.)

Klippekort (nærmere oplysning om pris ud fra forløbets varighed)

Rehabilitering

bottom of page