top of page

Underviser
Anne Rosing
eller en Anne Rosing certificeret sangpædagog.
Øre-, næse- halslæge Thomas Dethloff

Uddannelsen henvender sig til personer, der vil undervise professionelt i Anne Rosing Metoden som certificeret sangpædagog.
Der undervises i Anne Rosing Metoden på bl.a. musikkonservatorier, universiteter, MGK og Den danske Scenekunstsskole.

 

Varighed

Seks semestre fordelt på tre år. Man binder sig for et år ad gangen. 

 

Opbygning

Første semester begynder i januar og andet semester i august (ialt 77 timer).
Holdundervisning på små hold (57 timer) og soloundervisning (solosang + solosupervision 20 timer).
Derudover mulighed for deltagelse i Anne Rosing Instituttets undervisning i anatomi og fysiologi, når og hvis dette udbydes, samt eksisterende
holdundervisning i sangerkroptræning og sangteknisk træning. 

 

Kaniner

Det påhviler den studerende selv i videst muligt omfang at skaffe kaniner. Derudover vil der blive tilstillede kaniner, hvor der fokuseres på særlige sangtekniske og musikalske problemstillinger. Det forventes, at den studerende gennemfører kaninforløb (á 10 lektioner) med minimum to kaniner pr. semester.
 

Sangteknik
Du:
- uddanner din egen og din elevs kernestemme

- får skærpet din evne til at lytte til sangstemmen

- lærer at analysere kropsbalancen og dens konsekvenser for åndedrætsstøtten

- lærer at spotte og behandle kompensatoriske spændinger, som forhindrer sangstemmen at udfolde det ønskede musikalske udtryk

 

Musikalsk formidling
Du:
- lærer, hvordan både du og din elev holder fokus på tekst og musik, så sceneskræk ikke forhindrer det musikalske udtryk

- lærer at undervise i et glædesfyldt og trygt rum, og du lærer, hvordan sceneskræk og stress kan undgås.
 

Grundbog

Anne Rosing ”Fra sangerkrop til kernestemme. Talent og træning

 

Tid

Uddannelsen finder sted følgende dage fra kl. 16.00-19.00:
22. januar                    12. og 26. august
5. og 26. februar           9. og 23. september
11. marts                       7. og 21. oktober
15. og 29. april              4. og 18. november
6. og 27. maj                  9. december
3. og 17. juni

 

Pris pr. år

54.000 kr. fordelt på 12 rater à 4.500 kr. med en månedlig betaling.
Vi sender en faktura, som er til betaling senest d. 1. i hver måned, med start 2. januar 2024.

 

Ansøgning

Der sendes en motiveret ansøgning med en beskrivelse af pædagogisk eller kunstnerisk virksomhed til info@annerosing.dk, stilet til Anne Rosing.

Alle ansøgere vil blive indkaldt til en sang og samtale, hvor der vil være mulighed for at spørge ind til detaljer i uddannelsens indhold og form samt forventet arbejdsindsats. Formålet med sang og samtale er at foretage en samlet vurdering af ansøgerens muligheder for at gennemføre uddannelsen.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

bottom of page