top of page

Individuel sangundervisning

Kernestemmen

Individuel sangundervisning af en certificeret Anne Rosing sangpædagog koster kr. 900,- for en lektion på 55 minutter. 

Du kan opnå rabat ved at købe en sangpakke, som indeholder i
ndividuel sangundervisning og fri adgang til vores eksisterende holdtræning.
Læs mere under
priser.

Ansatstræningen

Individuel sangundervisning foregår sammen med en af instituttets sangpædagoger, der er uddannet og certificeret inden for Anne Rosing metoden. Ved undervisningen identificeres fysiske/kropslige udfordringer, der hindrer dig i at synge frit. Sangpædagogen lægger sammen med dig en plan for, hvordan du selvstændigt og uden for undervisningen kan træne og øve, så du finder din kernestemme.
 

Individuel sangundervisning er optimalt en længerevarende proces, hvor sangpædagogen følger dig tæt i din sangudvikling.
Undervisningen kan med fordel understøttes af sangerkroptræning.

bottom of page