Den etårige sanguddannelse

Boost dig selv som sanger og artist

Februar 2023 til november 2023

 

Uddannelsen henvender sig til klassiske og rytmiske sangere, sangstuderende, sangpædagoger, korledere etc.​

Med udgangspunkt i Anne Rosing Metodens grundprincipper udvikles din individuelle stemmeprofil, det vi kalder kernestemmen. Det sker med udgangspunkt i en optræning af sangerkroppen, den afbalancering af kroppen, som giver sangstemmen optimale arbejdsbetingelser.

Sangerkrop og kernestemme giver dig et stort teknisk og musikalsk overskud til musikalsk fortolkning og scenisk nærvær.

Du vil under uddannelsen blive undervist i:​

Sangerkroptræning (krop og åndedræt)

Sangteknisk træning (optræning af kernestemmen)  

Musikalsk udtryk, tekstfortolkning, performance etc. 

Udvidet repertoire kendskab 

Manuel behandling (basal strubemassage og afhjælpning af spændinger i bl.a. kæbe, tungerod og svælgsnørere)

Mindset omkring sangeridentitet


Læs udtalelser fra tidligere elever her.

Opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler á 5 dage med undervisning på hold fra kl. 9.00 - 18.00 (i alt 40 timer pr. modul) på følgende datoer:
 

1. modul: 8.-12. februar 2023

2. modul: 10.-14. maj 2023

3. modul: 30 august - 3. september 2023

4. modul: 22.-26. november 2023

Hver deltager får desuden:

- 16 timers individuel sangundervisning

- Fri adgang til den eksisterende undervisning i sangerkroptræning og sangteknisk træning på Anne Rosing Instituttet

 
 

Max. deltagerantal: 12

Undervisere
 

Solosang:  Anne Rosing, Britt Hein, Erik Storm Lorentsen, Morten Middelboe Møllemand og Troels Nordal Mørkenborg

Sangerkroptræning: Morten Middelboe Møllemand og Katrine Krog Russo

Sangteknisk træning: Morten Middelboe Møllemand og Sarah Forchhammer

Mindset træning: Birgitte Raaberg

Drama- og performanceundervisning: Theresa Sølvsteen og Britt Hein

Pianist: Mads Demant Jespersen og Christoffer Christensen
 

Tidligere gæstelærere i musikdramatik, scenisk nærvær og performance-træning:

Tomas Ambt Kofod, Paprika Steen, Louise Fribo, Nicolaj Steen og Birgitte Raaberg.

Sted

Anne Rosing Instituttet, Njalsgade 21F, 7. sal, 2300 København S

 

Pris

Uddannelsen koster 54.000 kr. fordelt på 12 rater af 4.500 kr, der forfalder til betaling første bankdag i hver måned.
Vi sender en faktura på betalingen eller på de 12 rater.

Ansøgning 

Ansøgning om optagelse stiles til Anne Rosing og mailes til info@annerosing.dk.  
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivationen for at søge uddannelsen samt et kortfattet CV. 
Alle ansøgere vil blive inviteret til en samtale, hvor der synges to sange efter eget valg.

Noder til sangene skal vedlægges ansøgningen.


Sang og samtale foregår løbende og aftales individuelt, og du bedes medbringe noder til pianisten.
 

Information

For spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte os på info@annerosing.dk eller tlf.: 25 94 95 99.

 

Ret til ændringer forbeholdes.