top of page

Uddannelsen henvender sig til klassiske og rytmiske sangere, sangstuderende, sangpædagoger, korledere og andre, der ønsker at udvikle og styrke deres erhvervsmæssige kompentencer. Med udgangspunkt i Anne Rosing Metodens grundprincipper udvikles din individuelle stemmeprofil, det vi kalder kernestemmen. Det sker med udgangspunkt i en optræning af sangerkroppen, den afbalancering af kroppen, som giver sangstemmen optimale arbejdsbetingelser. Sangerkrop og kernestemme giver dig et stort teknisk og musikalsk overskud til musikalsk fortolkning og scenisk nærvær.

Du vil under uddannelsen blive undervist i:​

- Sangerkroptræning (krop og åndedræt)

- Sangteknisk træning (optræning af kernestemmen)  

- Musikalsk udtryk, tekstfortolkning, performance etc. 

- Udvidet repertoire kendskab 

- Strubemassage og afhjælpning af kompensatoriske spændinger
 
(i bl.a. kæbe, tungerod og svælgsnørere)

- Mindset omkring sangeridentitet

Opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler á 5 dage med undervisning på hold fra kl. 9.00 - 18.00 (i alt 40 timer pr. modul) på følgende datoer:
 

1. modul: 21.-25. august 2024

2. modul: 30. oktober-3. november 2024

3. modul: 5.-9.marts 2025

4. modul: 11.-15. juni 2025

Hver deltager får desuden:

- 16 timers individuel sangundervisning

- Fri adgang til den eksisterende undervisning i sangerkroptræning og sangteknisk træning på Anne Rosing Instituttet
 

Uddannelsen afsluttes med en eksamen i form af en koncert.

Max. deltagerantal: 14

Undervisere

Solosang:  Anne Rosing, Britt Hein, Johnny Jørgensen, Erik Storm Lorentsen, Morten Middelboe Møllemand, Sarah Forchhammer og Troels Nordal Mørkenborg

Sangerkroptræning: Morten Middelboe Møllemand og Sarah Forchhammer

Sangteknisk træning: Morten Middelboe Møllemand og Sarah Forchhammer

Mindset træning: Birgitte Raaberg

Drama- og performanceundervisning: Britt Hein, Theresa Sølvsteen og Johnny Jørgensen

Pianist: Mads Demant Jespersen
 

Tidligere gæstelærere i musikdramatik, scenisk nærvær og performance-træning:

Tomas Ambt Kofod, Paprika Steen, Louise Fribo, Nicolaj Steen og Birgitte Raaberg.

Sted

Anne Rosing Instituttet, Njalsgade 21F, 7. sal, 2300 København S

 

Pris

Uddannelsen koster 54.000 kr. fordelt på 12 rater af 4.500 kr, der forfalder til betaling første bankdag i hver måned.
Vi sender en faktura på betalingen eller på de 12 rater.

Ansøgning 

Ansøgning om optagelse stiles til Anne Rosing og mailes til info@annerosing.dk.  
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivationen for at søge uddannelsen samt et kortfattet CV. 
Alle ansøgere vil blive inviteret til en samtale, hvor der synges to sange efter eget valg.
Noder til sangene skal vedlægges ansøgningen.


Sang og samtale foregår løbende og aftales individuelt, og du bedes medbringe noder til pianisten. Formålet med sang og samtale er at foretage en samlet vurdering af ansøgerens muligheder for at gennemføre uddannelsen.
 

Information

For spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte os på info@annerosing.dk eller tlf.: 25 94 95 99.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

SOMMER.jpg
Skærmbillede 2022-12-18 kl. 21.04_edited.jpg
SK træning.jpg

Den etårige sanguddannelse
NYT HOLD FRA AUGUST 2024

bottom of page