top of page

Tomatis-metoden: lyttetræning

Der er stor forskel på at høre og at lytte.

Din tale- og sangstemmes kvalitet er afhængig af din evne til at lytte. Øret har en indbygget beskyttelsesmekaniske, så vi er i stand til at lukke af for voldsomme lydpåvirkninger. På det psykologiske plan kan vi lukke ørerne for det, som vi ikke vil høre. Denne 'funktionelle døvhed' er på samme tid forsvar og fængsel.

Ved at lytte til bearbejdet musik kan du optimere kvaliteten af din stemme og din evne til at lytte -til dig selv og til andre. 

Metoden hedder ”Tomatismetoden” eller ”audio-psyko-fonologi" og er udformet af den franske øre-, næse og halslæge Alfred Tomatis. Det er Tomatis’ tese - som er godt underbygget af mange kliniske forsøg - at øret er det mest betydningsfulde organ, dvs. øret kontrollerer alt - man synger med øret og man spiller med øret, dvs. stemmen og instrumentets klang indeholder kun det som øret kan høre. Hvis øret er dårligt til at lytte, så får stemmen eller instrumentet en dårlig lyd. Tomatis skelner mellem at høre og at lytte - At høre er noget passivt, men at lytte er en aktiv proces, og det er den man kan træne og genoptræne. Man lytter ikke bare med øret, men med hele kroppen, og en del af lyden kommer til øret via kraniet og hele skelettet. 

 

Ifølge Tomatis kan både stemmeproblemer og psykiske problemer føres tilbage til at man undlader at lytte aktivt efter bestemte frekvensområder. Det er ikke en fysiologisk defekt, men en uhensigtsmæssig vane eller en psykologisk svaghed. 

 

Rent praktisk foregår det på den måde, at man lejer lytteudstyr og lytter 2 timer dagligt i 14 dage, det er første del af lyttetræningen. Det er vigtigt, at man lytter to timer i træk, da et totimers modul er opbygget med stigende og faldende kurver. 

 

Forud går en lyttetest, som viser, hvor man trænger til at blive stimuleret (varighed ca. 1 time). 

 

Prisen for leje af lytteudstyr i 14 dage er 3500 kr. Forud foretages en lyttetest, som koster 950 kr. 

Efter lyttetræningen foretages en opfølgende lyttetest. Denne er gratis.

For nærmere information, kontakt os på info@annerosing.dk

Læs mere:  http://sonicsoundspace.blogspot.dk/2011/03/profile-alfred-tomatis.html

bottom of page